Rreth nesh

Për shkak të kushteve të rënda, 1 vit më vonë filluam si nënsekcion i klubit Spanjoll „Español B“ në ligën e 5. dhe menjëherë në sezonin e parë (1994/1995) bindshëm u plasuam në vendin e parë të tabelës. Në sezonin tjetër mund të luanim në ligën e 4. mirëpo ne vendosëm të vazhdojmë oficiel me emrin FC Dardania dhe të fillojmë prap në ligën e 5.

Sezoni tjetër (1995/1996) vazhdoi po ashtu si edhe sezoni i parë, me suverenitet fituam kampionatin bindshëm dhe tash ishte FC Dardania definitivisht në ligën e 4.

Tash më vetëm filluam në ligën e 4. (1996/1997) dhe me një angazhim dhe një motivim tejët të fortë, vetëm një vit qëndruam në ligën e 4. dhe i’a arritëm qëllimit të hypim në ligën e 3.
Pas një euforie, në vitin 1997 formuam edhe ekipin e dytë, i cili tash është anëtar e ligës së 4. dhe përbëhet kryesisht nga lojtar të moshës së re.

Ekipet


Sponzoret